Paveiktie projekti

2012.–2015. gada padziļināšanas būvdarbu projekti

Remonta padziļināšanas darbi Salacgrīvas ostā

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 56 342
Būvdarbu izpildes laiks: 07.2015.–07.2015.
Izmantotā tehnika: TSHD Hegemann 4

Padziļināšanas darbi Klaipēdas Valsts jūras ostas akvatorijā, piestātnē Nr. 67

Pasūtītājs: AS “Latvijas Tilti”
Apjoms, m3: 11 442
Būvdarbu izpildes laiks: 05.2015.–08.2015.
Izmantotā tehnika: BHD MP 40

Padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas 1. muliņa akvatorijā

Pasūtītājs: AS “Latvijas Tilti”
Apjoms, m3: 6556
Būvdarbu izpildes laiks: 07.2014.–07.2014.
Izmantotā tehnika: TSHD Hegemann 4

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 12 būvniecība – padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: PS “Hochtief Solutions, LNK Industries”
Apjoms, m3: 374 492
Būvdarbu izpildes laiks: 07.2014.–02.2015.
Izmantotā tehnika: TSHD Hegemann 4, BHD Roland X, TSHD Contender

Padziļināšanas darbi Klaipēdas Valsts jūras ostas akvatorijā, piestātnēs 7-8

Pasūtītājs: AS “Latvijas Tilti”
Apjoms, m3: 3907
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2013.–06.2013.
Izmantotā tehnika: BHD MP 27

Padziļināšanas darbi Klaipēdas Valsts jūras ostas akvatorijā, piestātnēs 80-81

Pasūtītājs: AS “Latvijas Tilti”
Apjoms, m3: 76 078
Būvdarbu izpildes laiks: 05.2013.–06.2013.
Izmantotā tehnika: BHD MP 40

Padziļināšanas darbi Klaipēdas Valsts jūras ostas akvatorijā, piestātnēs 80-81

Pasūtītājs: AS “Latvijas Tilti”
Apjoms, m3: 8 883
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2012.–06.2012.
Izmantotā tehnika: BHD MP 27

Remonta padziļināšanas darbi Liepājas ostas centrālās vadlīnijas kanālā (iekšējā reidā), Karostas kanālā (O. Kalpaka tilta zonā) un Loču kanālā

Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Apjoms, m3: 168 416
Būvdarbu izpildes laiks: 01.2012.–06.2012.
Izmantotā tehnika: TSHD Hegemann 4, BHD MP 27

Remonta padziļināšanas darbi Liepājas ostas Dienvidu vadlīnijas kanālā, Dienvidu vadlīnijas grunts uztvērējā un Tirdzniecības kanālā (tā daļā)

Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Apjoms, m3: 168 416
Būvdarbu izpildes laiks: 01.2012.–06.2012.
Izmantotā tehnika: TSHD Hegemann 4, BHD MP 27

2006.–2009. gada padziļināšanas būvdarbu projekti

Padziļināšanas darbi Tallinas ostā

Pasūtītājs: OU “Victoria Shipping”
Apjoms, m3: 76 078
Būvdarbu izpildes laiks: 12.2009.– 12.2009.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Heltermaa un Rohuküla ostu kanālu un akvatorijas kapitāla padziļināšana un paplašināšana

Pasūtītājs: OU “Victoria Shipping”
Apjoms, m3: 120 000
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2008.–09.2009.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Attīrīšanas padziļināšanas darbi Salacgrīvas ostas un kuģu kanālā un akvatorijā

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 50 337
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2007.–08.2007.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Gultnes padziļināšanas darbi 35 m joslā pie piestātnēm KRS-1 un KRS2 Krievu salas akvatorijā

Pasūtītājs: SIA “BGS”
Apjoms, m3: 12 543
Būvdarbu izpildes laiks: 12.2006.–12.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Padziļināšanas darbi Rinūžu ziemeļu akvatorijā, piestātnes Z0-18 III iecirknī

Pasūtītājs: SIA “BGS”
Apjoms, m3: 67 563
Būvdarbu izpildes laiks: 01.2006.–04.2016.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Rojas ostas kuģu ceļa remonta padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Rojas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 12 237
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2006.–12.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Engures ostas kuģu ceļa remonta padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Engures ostas pārvalde
Apjoms, m3: 8240
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2006.–12.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Pieejas kanāla padziļināšana, rekonstrukcija kuģu ienākšanai Rīgas ostā, galvenā kuģu ceļa dziļuma uzturēšanas darbi

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 510 151
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2006.–09.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, BLD Usedom

Pieejas kanāla padziļināšana, rekonstrukcija kuģu ienākšanai Rīgas ostā Rinūžu ziemeļu akvatorijā un pie piestātnes ZO-18.

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 510 151
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2006.–09.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, BLD Usedom

Pieejas kanāla padziļināšana, rekonstrukcija kuģu ienākšanai Rīgas ostā, galvenā kuģu ceļa dziļuma uzturēšanas darbi Kundziņsalas rajonā pie piestātnēm KS-32 līdz KS-34

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 510 151
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2006.– 09.2006.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, BLD Usedom

2003.–2005. gada padziļināšanas būvdarbu projekti

Attīrīšanas padziļināšanas darbi Salacgrīvas ostas un kuģu kanālā un akvatorijā

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 29 994
Būvdarbu izpildes laiks: 09.2005.–09.2005.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Pieejas ceļa Kundziņsalas Naftas termināļa piestātnei KS-28 un piestātnes KS-28 padziļināšana, un piestātnēm SD-3, SD-4, SD-5 piegulošās akvatorijas padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Man-Tess
Apjoms, m3: 1 076 763
Būvdarbu izpildes laiks: 06.2003.– 04.2004.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, TSHD Volvox Iberia

Kuģu ceļa tīrīšanas darbi Mīlgrāvja un Sarkandaugavas caurtecēs, koku betona būvgružu un konstrukciju, metāllūžņu un citu priekšmetu izcelšana padziļināmo ceļu platībās

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Darbu izpildes laiks: 158,41 h
Būvdarbu izpildes laiks: 02.2004.– 04.2004.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Salacgrīvas ostas kuģu kanāla un ostas akvatorijas remontpadziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 14 989
Būvdarbu izpildes laiks: 12.2003.–01.2004.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Attīrīšanas un padziļināšanas darbi Mērsraga ostas un kuģu kanāla akvatorijā

Pasūtītājs: Mērsraga ostas pārvalde
Apjoms, m3: 4364
Būvdarbu izpildes laiks: 01.2004.– 01.2004.
Izmantotā tehnika: TSHD Volvox Anglia

Attīrīšanas padziļināšanas darbi Pāvilostas ostas un kuģu kanāla akvatorijā

Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde un Pāvilostas pilsētas dome
Apjoms, m3: 9747
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2003.– 11.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Attīrīšanas padziļināšanas darbi Mērsraga ostas un kuģu kanāla akvatorijā

Pasūtītājs: Mērsraga ostas pārvalde
Apjoms, m3: 16 745
Būvdarbu izpildes laiks: 10.2003.– 10.2003.
Izmantotā tehnika: TSHD Volvox Anglia

Padziļināšanas darbi Daugavgrīvas ostas kuģu pieejas ceļā piestātnes DG 1 rajonā

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 65 788
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2003.– 09.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Dziļuma uzturēšanas darbi Daugavgrīvas ostas kuģu pieejas ceļā Komētforta rajonā

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 65 788
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2003.– 09.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Gultnes attīrīšana no sanešiem Daugavgrīvas ostas kuģu pieejas ceļā Virzītājdambja rajonā

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde
Apjoms, m3: 65 788
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2003.– 09.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Engures ostas remontpadziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Engures ostas pārvalde
Apjoms, m3: 3273
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2003.– 09.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

Engures ostas kuģu kanāla dziļuma atjaunošanas darbi

Pasūtītājs: Engures ostas pārvalde
Apjoms, m3: 20 690
Būvdarbu izpildes laiks: 05.2002.– 08.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats

1999.–2003. gada padziļināšanas būvdarbu projekti

Paldisku dienvidu ostas, pieejas kanāla un kuģu apgriešanās baseina padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Tallina Sadam AS
Apjoms, m3: 218 142
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2002.– 05.2003.
Izmantotā tehnika: BLD Belomorskaya. BLD Severnaja

Skultes ostas pieejas kanāla un ostas akvatorijas padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde
Apjoms, m3: 19 990
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2002.– 10.2002.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Salacgrīvas ostas kuģu ceļa un akvatorijas padziļināšas un paplašināšanas darbi

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 299 314
Būvdarbu izpildes laiks: 07.2001.– 06.2002.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, TSHD Labrador

Padziļināšanas darbi Rojas ostas un kuģu kanāla akvatorijā

Pasūtītājs: Rojas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 5814
Būvdarbu izpildes laiks: 05.2002.– 05.2002.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Gultnes remonta padziļināšanas padziļināšanas darbi Lielupes ostas akvatorijā

Pasūtītājs: Lielupes ostas pārvalde
Apjoms, m3: 20 002
Būvdarbu izpildes laiks: 04.2002.– 04.2002.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Skultes ostas pieejas kanāla un ostas akvatorijas padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde
Apjoms, m3: 126588 – 130000 ats.
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2001.– 12.2001.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, BLD Estrand, BLD Severnaja, BLD Njord

Kuivižu ostas akvatorija padziļināšanas darbi

Pasūtītājs: Salacgrīvas pilsētas un lauku teritoriju dome
Apjoms, m3: 3070
Būvdarbu izpildes laiks: 08.2001.– 11.2001.
Izmantotā tehnika: Watermaster

Ostas akvatorijas (pieejas kanāla) padziļināšanas darbi Miduranna ostā

Pasūtītājs: AS MILSTRAND
Apjoms, m3: 296 167
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2001.– 05.2001.
Izmantotā tehnika: BLD Kategats, BLD Bastion, TSHD Labrador

Attīrīšanas padziļināšanas darbi Rojas ostas un kuģu kanāla akvatorijā rajonā C (ostas akvatorijas iekšējā daļā) un rajona A (ostas akvatorijas ārējā daļā)

Pasūtītājs: Rojas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 17 129
Būvdarbu izpildes laiks: 11.2000.– 02.2001.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Padziļināšanas darbi Skultes ostas akvatorijā

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde
Apjoms, m3: 23 550
Būvdarbu izpildes laiks: 12.2000.– 12.2000.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Peldošās piestātnes novietošanas un nostiprināšanas konstrukcijas Salacgrīvas ostā, Salacas kreisajā krastā

Pasūtītājs: SIA „Aldeks”
Apjoms, m3: 2200
Būvdarbu izpildes laiks: 07.2000.– 12.2000.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Engures ostas kuģu kanāla dziļumu atjaunošanas darbi

Pasūtītājs: Engures ostas pārvalde
Apjoms, m3: 12 504
Būvdarbu izpildes laiks: 10.2000.–11.2000.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Salacgrīvas ostas padziļināšanas darbi (pie 4. piestātnes, Ziemas ostas austrumu stūris, Ziemas ostas rietumu stūris, pie peldošās piestātnes, kuģu kanāla dienvidu krastā pie ieejas akvatorijā)

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 30 082
Būvdarbu izpildes laiks: 09.2000.–02.2001.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Kapitālās un remontpadziļināšanas darbi Paldisku ostas akvatorijā, akmeņu izcelšana un padziļināšanas darbi sakarā ar jaunas piestātnes celtniecību

Pasūtītājs: AS Eesti Vesiehitus
Apjoms, m3: 68 269
Būvdarbu izpildes laiks: 10.1999.–05.2000.
Izmantotā tehnika: BLD Aleksandr Uvarov

Padziļināšanas darbi Skultes ostā pie Dienvidu piestātnes

Pasūtītājs: SIA “Skultes kokosta”
Apjoms, m3: 1000
Būvdarbu izpildes laiks: 03.2000.–03.2000.
Izmantotā tehnika: Comatsu 40 t14m

Kapitāla padziļināšana Parnu ostas akvatorijā un pie jaunās piestātnes

Pasūtītājs: AS REDLOR
Apjoms, m3: 35 000
Būvdarbu izpildes laiks: 09.1999.–10.1999.
Izmantota tehnikā: BLD Aleksandr Uvarov

Parnu ostas akvatorijas padziļināšanas darbi, apjoms

Pasūtītājs: AS PARNU LAEVATEHAS EMAJOE ZZ PARNU
Apjoms, m3: 17 000
Būvdarbu izpildes laiks: 09.1999.–10.1999.
Izmantotā tehnika: BLD Aleksandr Uvarov

Engures ostas kuģu kanāla dziļuma atjaunošana

Pasūtītājs: Engures ostas pārvalde
Apjoms, m3: 18 230
Būvdarbu izpildes laiks: 06.1999.–08.1999.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Skultes ostas kuģošanas kanāla padziļināšana

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde
Apjoms, m3: 38 270
Būvdarbu izpildes laiks: 07.1999.–08.1999.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand

Salacgrīvas ostas kuģu kanāla dziļuma atjaunošana

Pasūtītājs: Salacgrīvas ostas pārvalde
Apjoms, m3: 75 975
Būvdarbu izpildes laiks: 03.1999.–08.1999.
Izmantotā tehnika: BLD Estrand